REKLAM

Reklam, “insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek,
belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve
kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş
ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu
benimsemelerini sağlamak.

SİZLER İÇİN

NELER YAPIYORUZ?

Yaptığımız reklamlarda, insanları gönüllü olarak belli bir davranışa ikna
etmeye çalışarak dikkatlerini bir ürüne ya da hizmete çekmeye
çalışıyoruz. İnsanların fikirlerini değiştirmesini ve bu tutumu
benimsemesini sağlayarak, marka bilinirliğini artırmak için tüm mecraları
en etkili şekilde kullanıyoruz.

3D ANİMASYON

Maskotlar, Marka farkındalığını arttırmak için kullanılır. Marka farkındalık
seviyelerini bir piramit ile açıklamak gerekirse. Bunlar; “Marka
Tanınırlığı” ve “Marka Hatırlanılırlığı” dır. Marka tanınırlılığı, müşterinin
zihninde olumu bilgi sahipliğidir. Müşteri markayı bir basamağa
yerleştirmek için yeterli düzeyde bilgiye sahiptir ve ilgili ürün kategorisi
itibarıyla marka, zihinde ayırt edilir. Marka hatırlanılırlığı ise, ürün
kategorisine ilişkin bir soru yöneltildiğinde markanın müşteri zihninde ön
plana çıkarak ilk basamaklarda telaffuz edilmesidir.

Yaşamakta olduğumuz çağın temelinde, ürün kültüründen marka ve imaj kültürüne
geçiş ile fonksiyonel tüketimin yerini sembolik tüketimin alması vardır. Bir
nesne veya fikrin yerine geçen işaretler olarak markalar, bu bağlamda sembolik
tüketimin temel taşlarıdır. Markanın simgeleşmesi ve farkındalık yaratmak için
ise maskotlar kullanılmaktadır.

Metin Yazarlığı (Senaryo)

Belli bir ürün ya da hizmet hakkında, kısa ama çarpıcı metinler yazar. Bu
metinler basılı ya da görsel medyada yazılı ya da görüntülü, çoğu zaman hem
yazılı hem görüntülü, bazen animasyon eşliğinde yayınlanır/seslendirilir.
Metin yazarının yeri dardır. Çoğu zaman anlatmak istediğini birkaç
cümleyle ifade etmek zorundadır. Bu yüzden kelimelerini özenle seçer. Onun
için nicelik değil, nitelik önemlidir; daha çok okuyucuya/izleyiciye değil,
hedefindeki kitleye seslenir. Amacı, hakkında metin yazdığı ürünü,
hedefindeki topluluğa tanıtmak, beğendirmek ve onu satın almaya ikna
edebilmektir. Bunun için izleyiciyle arasında zihinsel bir bağ kurar,
duygusal ya da mizahi bir dil kullanarak onu etkilemeye çalışır.

Seslendirme sanatçısına gelen metin bazen bir tanıtım filmi, bazen bir
belgesel film, bazen bir sinema filmi, bazen bir reklam, bazen bir doğrudan
satış, bazen santral mesajı, bazen animasyon veya çizgi film, bazen bir
şarkı veya jingle olabilir. Bütün bu metinsel ifadelerle tarif edilen
çalışmalar seslendirme sanatçıları tarafından tonlama, vurgu, fonetik
kurallara uygun olarak seslendirilir.

MEDYA PLANLAMA

Medya planlama, reklam mesajlarını ulaştırmak için hangi medya mecralarının
kullanılacağını belirlemek için uygulanan proseslerdir. Bu prosesler,
reklam verenin belirlediği mesajın ulaştıracağı hedef kitleye odaklanır.
Reklam ve pazarlama amaçları doğrultusunda oluşturulan plan çerçevesinde en
ideal medya kanalı seçilir. Bu medya mecraları; televizyon kanalları,
radyolar, sosyal medya platformları ya da açık hava reklamları olabilir. İyi
bir medya planlama ile hedef kitleye kısa süre içinde istenen mesaj
verilebilir.